Mannlicher csendőrbajonett

Mannlicher csendőrbajonett, magyar címeres, FGGY bélyeges pengével, a képeken látható állapotban.

A tizenhárom aradi vértanú

A tizenhárom aradi vértanú. Bellony(i) László (1871-1913) festménye után készült kromolitográfia, a papír szélei sérültek, a kép teljesen ép. Jelzett  “Kiadó tulajdonos : Székely Aladár könyv és képkiadó Budapest VIII Klauzál-utcza”

F1 vértestiszti portré

F1 vértestiszti portré

Könnyűlovassági szablya: angol/indiai hadsereg

Könnyűlovassági szablya: angol/indiai hadsereg. A markolat az 1821-es, három mellékkengyeles brit minta, halbőr markolattal. A penge hasonló az 1796-os könnyűlovassági szablyáéhoz. https://www.awm.gov.au/collection/C226996 SOLD – British Indian Cavalry Officer Sabre – 1796 blade  

M 1809 gránátos szablya

M 1809 gránátos szablya. A Napóleoni háborúkban és még 1848/49-es szabadságharcban is használt típus. A képeken látható, előkerülési, bontatlan állapotban. “A gránátosok eredetileg olyan gyalogos katonák voltak, akik várostromnál, erődítések leküzdésénél kis kézi gránátokat dobáltak az ellenségre. A specializálódott gránátos katonák a 17. század közepén jelentek meg és jellemzően a legnagyobb termetű, legerősebb katonákat választották […]

M 1836 gyalogsági szablya, az 1848/49-es Szabadságharc ikonikus fegyvere

M 1836 gyalogsági szablya, az 1848/49-es Szabadságharc ikonikus fegyvere. A pengén AE834 beütött bélyeggel. A képeken látható, előkerülési, bontatlan állapotban.

Magyar huszárszablya, 1800-as évek eleje

Magyar huszárszablya (Hungarian hussar saber /Ungarischer Husarensäbel), 1800-as évek eleje, vélhetően az 1803-as legénységi huszárszablya altiszti, tiszti változata. Bontatlan, előkerülési állapotban. Lásd a képeket!

Középkori lándzsák

Nagy méretű, középkori lándzsák (medieval spears / mittelalterliche Speere) , nagyon ritka , hosszú köpűnyúlvánnyal. Az egyik példányban még megvan a megkövesedett, eredeti fa nyél maradványa.  Lásd a képeket.

Harci alabárdok 15. -16. század

Harci alabárdok 15. -16. század,  Halberds, Hellebarde XIV–XVII. századbeli> hosszú, hegyes nyelű, szekerceszerű vágó és szúró fegyver. “Az alabárd szekerceszerű, régi paraszti gyalogos vágó-ütő-döfő rúdfegyver. A címertanban a címerképek közé tartozó heraldikai jelkép. A 14. században egyesítették a lándzsa és a bárd előnyös tulajdonságait. Így jött létre az alabárd. Svájcban alakult ki a lovagi harcmodorral […]

Honvéd tábornoki zsinóröv ELADVA

RRR! Honvéd tábornoki zsinóröv. A képeken látható hibátlan állapotban. ELADVA, sold, verkauft