M 1824/36 és M 1836 gyalogsági szablya

A képeken három, az 1848/49-es Forradalom és szabadságharcban használt, FISCHER pengés gyalogsági szablya látható. Ebből 2 db  az M 1824/36  és egy M 1836 szablya. Mint a képek ezt jól mutatják, a látszólagos hasonlóság ellenére, az M 1836-os szablyán több formai és a markolatnál jelentős méretbeli különbség mutatkozik az 1824/1836-os szablyához képest. Bár a szakirodalmak mindegyiket M 1836-osként azonosítják, a markolat előzőekben említett jelentős különbségei alapján, két önálló típusnak kell megkülönböztetnünk.

Két pengén (1)831 beütött gyártási évet ( az 1836 előtti évszám !!!), míg érdekes módon a hüvely nélküli, a jellegzetes korábbi, M 1824/36-os markolatú szablya régi típusú (profilú), pengéjén már  az 1845-ös legénységi kardokon bevezetett négy számjegyes, 1849-es gyártási év jelölést ütöttek. A később gyártott pengék “vércsatorna ” profilja jelentősen különbözik a bemutatott szablyákétól.