AZ 1848/49 FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC és a DICSŐSÉGES TAVASZI HADJÁRAT

Tamási Áron:

Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója

 

A vegyész Görgeyről még itthon sem igen tudnak. Pedig tudománytörténetileg bizonyított, hogy 1848. évi tanulmányával a kémikusok körében elismerést szerzett. Tudományos eredményei hosszú időn át érvényesek maradtak, amit Than Károly 1893-ban így igazolt: „Görgei adatai azóta sokszor fölhasználtattak, és minden nagyobb összefoglaló kémiai szakmunkában föl vannak véve”. Állítását Ilosvay Lajos is megerősítette: „Eljárása ma sem múlta idejét, sokáig tájékoztatott minden ilyen természetű kutatásban” – írta 1907-ben, és Görgey dolgozatának magyar közreadását azzal indokolta, hogy szerzője „az első született magyar kémikus, aki a kémia világirodalmában nevét megörökítette.”

Görgei Artúr honvédtábornok, hadügyminiszter, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején több alkalommal a honvédsereg fővezére Budapesten hunyt el 98 éves korában 1916. május 21-én (Buda bevételének napján) IV. kerületi Mária Valéria (ma V. kerület Apáczai Csere János) utca 17. szám alatti lakásában. Temetésén kémikusok is elkísérték utolsó útjára, amely a Magyar Nemzeti Múzeum csarnokából a Kerepesi temető árkádsírjába vezetett

 

AZ 1848/49 FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC és a DICSŐSÉGES TAVASZI HADJÁRAT

“A tavaszi hadjárat a főhadszíntéren 1849. április 2-ától május 21-éig tartott, melynek során a Magyar Honvédsereg óriási, ám nem teljes katonai sikert ért el. A terv a császári csapatok bekerítése[1] és Komárom felmentése volt, a mellékhadszíntereken pedig Erdély felszabadítása és a Délvidék elfoglalása”

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tavaszi_hadj%C3%A1rat

Görgei Artúr, a magyar hadsereg főparancsnoka

 

  • “Cassandra-levélben Kossuth a szabadságharc bukását ismételten árulásnak tulajdonította, erre válaszul Görgei felszólította Kossuthot: „… hagyjon fel végre amaz áltanok hirdetésével, melyekkel Ön a haza dolgát fel nem építhette és fel nem építheti…”
  • 1884-ben Klapka György és több száz honvédtiszt olyan memorandumot írt alá, amelyben nem tekintik Görgeit hazaárulónak.”
  • https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr

http://www.görgey.hu/

 

Biedermeier EMLÉKPOHARAK

Jurátus szablya

1848-as emlékkiállítás Nyírvasvári, Vasvári Pál Emlékház